Back to Top

Snel naar...

De laatste kerkpagina in het Reeshofjournaal.
De verkondiging van afgelopen weekeinde.
De toekomstmuziek van onze parochie.
Opgeven misintenties
Uw donatie aan de parochie

Bereikbaarheid

Emmausparochie
Gramsbergenlaan 17
5043 LB Tilburg
Telefoon: (013) 571 95 09
secretariaat@emmausparochie.nl

Rooster

Datum Tijd Viering Locatie Zang/Bijzonderheden
Woensdag 24 oktober 09.00 uur Eucharistieviering + Rozenkrans Antoniuskerk  
Donderdag 25 oktober 18.40 uur Rozenkrans + Eucharistieviering Antoniuskerk Voor de Mis Biecht
Zaterdag 27 oktober 18.40 uur Rozenkrans + Eucharistieviering Antoniuskerk Voor de Mis Biecht
Zondag 28 oktober 10.00 uur Eucharistieviering Antoniuskerk Emmauszangers
Woensdag 31 oktober 09.00 uur Eucharistieviering + Rozenkrans Antoniuskerk  
Donderdag 1 november 19.00 uur Eucharistieviering  HF Allerheiligen Antoniuskerk Emmauszangers
Vrijdag 2 november 19.00 uur Eucharistieviering Allerzielen Antoniuskerk Schola
Zaterdag 3 november 19.00 uur Vooravondmis Antoniuskerk Voor de Mis Biecht
Zondag 4 november 10.00 uur Eucharistieviering  Antoniuskerk Schola
Woensdag 7 november 09.00 uur Eucharistieviering HF H.Willibrord Antoniuskerk  

Home

En dan ben je ineens patient...

En dan ben je ineens patient… Het was op 21 maart, de dag dat de gemeenteraadsverkiezingen werden gehouden. Ik was in het Elisabeth ziekenhuis voor een onderzoek. De arts werd erbij geroepen en ik moest meteen, dezelfde middag nog naar de specialist in het TweeSteden ziekenhuis. En die specialist wond er geen doekjes om. Hij liet mij met een ernstig gezicht binnen en vertelde: "U heeft kanker. Ik ga u morgen of overmorgen opereren. Later is niet verstandig." Omdat Pasen voor de deur stond besloot ik om de andere dag meteen maar onder het mes te gaan. Ineens was ik dus patient. Kanker patient met mijn 41 jaar. Het was net alsof ik in een verkeerd soort film was beland. De trein was op een spoor beland met een onzeker eindstation. Mijn leven was van de ene dag op de andere heel anders. Want helaas bleef het niet bij die operatie. Ik moest vanwege uitzaaiingen in de lymfeklieren van mijn buik nog intensieve chemotherapie ondergaan in het Jeroen Bosch ziekenhuis. Negen weken lang, een relatief korte, maar zeer heftige behandeling die ze alleen aan jongere mannen kunnen geven. Het was een hele zware tijd natuurlijk maar als ik erop terugkijk dan kan ik niet anders dan concluderen dan dat het ook een genadevolle tijd was. Ik voelde me echt gedragen door het gebed van zovelen. En dat gebed gaf me de kracht om op een goede manier de behandelingen en alles wat daarbij kwam kijken te doorstaan. Gelukkig is er in het Jeroen Bosch ziekenhuis een echte kapel. Geen 'stilteruimte' met zweverige new age symboliek, maar een echte kapel met een priester die voor die kapel zorgt en daar de heilige Mis opdraagt. Christus zelf was daar dus aanwezig en bij Hem kon ik tot rust komen. De Heer is nog nooit zo dichtbij geweest als toen. Ik besefte dat zelfs in zo'n situatie de Heer ons vreugde kan brengen. Bijzonder was ook de relatie met het priesterschap. Ik kreeg de diagnose betreffende de uitzaaiingen op Witte Donderdag, de dag waarop Christus het priesterschap heeft ingesteld. In het ziekenhuis lag ik tijdens de laatste keer dat ik een week opgenomen was op zaal met een man wiens neef priester is. Daarnaast lag een man wiens broer priester is. En op een gegeven moment ontmoette ik een lotgenoot, een andere jongere man met dezelfde kwaal en behandeling en diens vader was ooit priester geweest. Mijn laatste chemo tijdens de opnamen in het ziekenhuis kreeg ik bovendien op de dag van mijn eigen priesterwijding, 25 mei. Samen met kapelaan Harm Eskes en kapelaan Bart Theunissen hebben we ons priesterjubileum gevierd in de kapel van het ziekenhuis. Dat was heel bijzonder. Kennelijk hoorde het offer van mijn ziekte bij mijn priesterschap. Na de negen weken intensieve behandeling ging ik weer naar huis. Langzaam herstel volgde. En pas weken later zou ik te horen krijgen of de behandeling was aangeslagen. Eind juli moest ik namelijk pas weer naar de specialist terug. Ze vertelde mij dat de behandeling zeer succesvol was geweest. Mijn lymfeklieren zien er nu weer goed uit. Als dit zo blijft volgt er geen operatie meer. Als er weer activiteit wordt bespeurd dan moet ik helaas alsnog geopereerd worden. Ik ben dus nu een controle traject ingegaan hopende dat alles blijft zoals het nu is. Na al deze ingrijpende gebeurtenissen is niets meer zoals het was. Ook al ben ik blij dat het nu weer goed gaat, toch verandert zo'n ziekte veel. Je moet ineens over dingen na gaan denken waar je nog nooit bij stil had gestaan. Na deze lange periode van ziekte wil ik heel graag weer aan de slag. Dat zal nog wel gedoseerd gebeuren maar vanaf 15 augustus wil ik weer wat meer zichtbaar zijn in de Reeshof parochie en in Tilburg Zuid. Tot slot wil ik alle mensen die berichtjes of kaartjes gestuurd hebben en alle mensen die voor mij gebeden hebben ontzettend hartelijk bedanken. Ik heb me echt gedragen gevoeld door jullie gebed en me ontzettend gesteund gevoeld door zo veel mensen uit Tilburg Zuid, de Reeshof en mensen van over de hele wereld die parochiaan zijn van de Maranatha kerk. Nogmaals bedankt en we zien elkaar snel weer! Kapelaan Peter Koen

OKTOBER: ROZENKRANSMAAND

OKTOBER: ROZENKRANSMAAND

Gedurende de hele maand oktober bidden wij in onze parochie vóór de Avondmis, en op woensdag na de Mis van 09.00 uur het Rozenhoedje.

Het is een eenvoudig maar heel krachtig gebed waardoor in het verleden zelfs oorlogen konden worden voorkomen! In Fatima riep Maria de herderskinderen op om elke dag de Rozenkrans te bidden voor de vrede in de wereld. Portugal is gevrijwaard gebleven van de bezetting in de Tweede Wereldoorlog!

In de turbulente tijd waarin wij leven, bevelen wij dit gebed heel bijzonder aan, en hopen dat velen van u zullen meedoen!

Als u niet in de gelegenheid bent om in de kerk met ons mee te bidden, neem dan alstublieft thuis de Rozenkrans ter hand, en weet, dat u in gebed verenigd bent met medechristenen over de hele wereld!

Laat ons samen de goede strijd strijden voor Kerk en wereld!

Er staat een nieuw interview op de website!

Shahaira Dorothea

Sacramentsdag

Zondag 3 juni is het Hoogfeest van Sacramentsdag.  Er zal een Sacramentsprocessie plaats vinden vanuit de Sint-Jozefkerk naar de Sint-Dionysiuskerk. Vooraf vindt in de Sint-Jozefkerk een Pontificale Eucharistieviering plaats met Mgr. R. Mutsaerts als hoofdcelebrant, die tevens dan zijn 25 jarig priesterjubileum viert. Na de Eucharistieviering kunt u Mgr. Mutsaerts feliciteren in de Sint Jozef zaal. De sacramentsprocessie zal starten direct na genoemde Pontificale Eucharistieviering

Pinksternoveen

Tussen Hemelvaart en Pinksteren bidt de Kerk een noveen tot de Heilige Geest. Onderstaand vindt u het gebed. Bid u mee?

 

Gebed tot de Heilige Geest (Pinksternoveen = gebed gedurende 9 dagen)

Kom, Heilige Geest, vervul de harten van Uw gelovigen, en ontsteek in hen het vuur van Uw liefde.

Zend Uw Geest uit, en alles zal worden herschapen.

En Gij zult het aanschijn der aarde vernieuwen.

 

Laat ons bidden,

God, Gij hebt de harten van Uw gelovigen door de verlichting van de Heilige Geest onderwezen.

Geef dat wij door dezelfde Heilige Geest de ware wijsheid mogen bezitten, en ons altijd over Zijn vertroosting mogen verblijden.

Door Christus, onze Heer.

Amen.

Gebed om de 7 gaven van de H. Geest

Geest van wijsheid en verstand,

kom in mijn hart.

Geest van inzicht en sterkte,

kom in mijn hart.

Geest van kennis en ontzag,

kom in mijn hart.

Geest van liefde voor Gods Naam,

kom in mijn hart.

 

De 9 vruchten van de Geest, volgens Gal. 5,22. (Te overwegen gedurende de Pinksternoveen)

Liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtheid, ingetogenheid.

Pastoor Schilder gaat naar Bladel

Pastoor Harm Schilder gaat Tilburg verlaten. Hij wordt per 2 februari benoemd in de parochie van de Heilige Apostelen Petrus en Paulus in Bladel, waar ook Hapert, Hogeloon, Casteren en Netersel onder vallen. Schilders voorganger, pastoor Bertens, gaat vanwege zijn leeftijd met emeritaat. Hij is blij dat er een opvolger komt.

Pastoor  Schilder zal bij zijn werk op de ondersteuning kunnen rekenen  van kapelaan Sacha Steijaert, die begin 2018 benoemd wordt te Reusel. Hij zal naast zijn benoeming in Reusel een deelbenoeming krijgen voor Bladel e.o. om  zo samen met de pastoor te kunnen voorzien in goede pastorale zorg.

Door de sluiting van de Margarita Mariakerk in Tilburg is het bisdom gaan kijken naar een nieuwe taak voor pastoor Schilder. De bisschop is hem zeer dankbaar voor zijn goede jaren van dienstbaarheid aan zijn parochies.

In de zorg voor  de Emmausparochie in Tilburg zal worden voorzien door de benoeming van deken J. Miltenburg tot administrator. Kapelaan Peter Koen en diaken Geert Eijsbouts zullen het dagelijks pastoraat voor hun rekening nemen. Zij stellen zich voor bij de Nieuwjaarsreceptie op zondag 14 januari, na de Mis van 10.00 uur.

Het afscheid van pastoor Schilder is op zondag 21 januari, na de Eucharistieviering van 10.00 uur.

65 jaar getrouwd

65jaar getrouwd

Van harte feliciteren wij de twee Diamanten Echtparen in de Reeshof: Meneer en mevrouw Yap (midden rechts) en meneer en mevrouw Van den Berk. Helaas was mevrouw Van den Berk niet bij machte om aanwezig te zijn. In de Eucharistieviering van 3 november in de Reyshoeve hebben we God met en voor de jubilarissen gedankt.

Pater Pio-jaar

In aanloop naar het Pater Pio-jaar (vanaf de Advent) in onze parochie vindt u hier een filmpje over zijn leven.

Maandagavondmis vervalt

Voorlopig zal de eucharistieviering van maandagavond 19.00 uur verzet worden naar donderdagavond. Misschien komt er in de toekomst voor de maandagen een alternatief, bijvoorbeeld Aanbidding. De Mis op woensdagochtend gaat gewoon door.

Kinderclub Sint Denijs

   
Klik op de foto voor meer info