Back to Top

Snel naar...

De laatste kerkpagina in het Reeshofjournaal.
De verkondiging van afgelopen weekeinde.
De toekomstmuziek van onze parochie.
Opgeven misintenties
Uw donatie aan de parochie

Bereikbaarheid

Emmausparochie
Gramsbergenlaan 17
5043 LB Tilburg
Telefoon: (013) 571 95 09
secretariaat@emmausparochie.nl

Rooster

Datum Tijd Viering Locatie Zang/Bijzonderheden
Donderdag 19 maart 19.00 uur Eucharistie/Hoogfeest St. Jozef Antoniuskerk Kerk open van 18-20.00u
Vrijdag 20 maart 19.00 uur Eucharistie/Aanbidding Antoniuskerk Kerk open van 18-20.00u
Maandag 23 maart 09.00 uur Eucharistie/Aanbidding Antoniuskerk  
Woensdag 25 maart 09.00 uur Eucharistie Maria Boodschap Antoniuskerk Hoogfeest
Donderdag 26 maart 19.00 uur Eucharistie/Aanbidding Antoniuskerk Kerk open van 18-20.00u
Vrijdag 27 maart 19.00 uur Eucharistie/Aanbidding Antoniuskerk Kerk open van 18-20.00u
Maandag 30 maart 09.00 uur Eucharistie/Aanbidding Antoniuskerk  
Woensdag 1 april 09.00 uur Eucharistie/Aanbidding Antoniuskerk  
Donderdag 2 april 19.00 uur Eucharistie/Aanbidding Antoniuskerk Kerk open van 18-20.00u
Vrijdag 3 april 19.00 uur Eucharistie/Aanbidding Antoniuskerk Kerk open van 18-20.00u

Home

Missen in de Goede Week

Het schema voor de Goede Week is als volgt:
Zaterdag 4 april  19 uur       Vooravond Mis van Palmzondag  
 
Zondag 5 april    10 uur Mis van Palmzondag Met zang door Johanna Földesi
 
Maandag 6 april 9 uur Maandag in de Goede Week
 
Woensdag 8 april 9 uur Woensdag in de Goede Week
 
Donderdag 9 april 19 uur Witte Donderdag Met zang door Johanna Földesi
 
Vrijdag 10 april 15 uur Kruisweg
 
Vrijdag 10 april 19 uur Plechtigheden van Goede Vrijdag Met zang door Johanna Földesi
Zaterdag 11 april 21 uur Paaswake Met zang door Johanna Földesi
Zondag 12 april 10 uur Paaszondag Met zang door Johanna Földesi
 
Publieke Missen zijn vanwege het Corona virus niet toestaan. De Missen zijn wel te volgen via het kanaal op Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCBtcrer7rxcdxSb1j1OI8ew/videos
 
Youtube is de beste optie voor wat betreft beeld en geluid. De Missen zijn ook via mijn Facebook account te volgen via: https://www.facebook.com/kapelaanpeter.koen
Op Witte Donderdag zullen we rusten met de Heer en Hem aanbidden tot 21 uur.
 
Op Goede Vrijdag zullen we waken bij het Kruis eveneens tot 21 uur. 
De kerk is open voor gebed op:
Zaterdag 4 april van 18.30 uur tot 20 uur
 
Zondag 5 april van 9.30 uur tot 12 uur 
 
Maandag 6 april van 8.30 uur tot 11 uur en van 19 uur tot 20 uur.
 
Woensdag 8 april van 8.30 uur tot 11 uur en van 19 uur tot 20 uur.
 
Witte Donderdag van 20 uur tot 21 uur
 
Goede Vrijdag van 20 uur tot 21 uur
 
Zondag 11 april van van 9.30 uur tot 11 uur. 
 
U kunt na afloop van de Palmzondag Mis en tijdens de openingstijden van de kerk een palmtak komen halen en ook de boekjes voor de Goede Week zodat u alles beter kunt voorbereiden en volgen via de digitale uitzendingen. Kom bij de openingstijden gespreid en houdt 1,5 meter afstand tot elkaar. Kom ook niet als u moet hoesten, als u ziek bent of grieperig of gewoon niet gezond. 

Update openingstijden Antoniuskerk

Vanwege het risico op de verspreiding van het Corona virus zijn er geen publieke Missen in de Antoniuskerk. Niet publiek wil zeggen dat ze slechts door een zeer gering aantal (2-3 mensen) kunnen worden bijgewoond. Maar we bijven bidden in de kerk en daarom wordt de kerk dagelijks opengesteld voor gebed. 

Het schema ziet er nu als volgt uit:

Maandag: 9.00 uur Mis, de kerk is daarna open tot 11 uur en van 19 tot 20 uur
Dinsdag: De kerk is open van 19 uur tot 20 uur.
Woensdag: 9.00 uur Mis, de kerk is daarna open tot 11 uur en van 19 tot 20 uur
Donderdag: 19.00 uur Mis, de kerk is open van 18 uur tot 20 uur. 
Vrijdag: 19.00 uur Mis, de kerk is open van 18 uur tot 20 uur. 
Zaterdag: 19.00 uur Mis, de kerk is open van 18 uur tot 20 uur. 
Zondag: 9.30 uur Mis, de kerk is open tot 11 uur. Van 10 tot 11 uur is het mogelijk de h. Communie te ontvangen, na persoonlijke voorbereiding. 
 
Als u naar de kerk komt, ga dan zo ver mogelijk bij elkaar vandaan zitten en kom niet als u zich niet lekker voelt of verkouden bent of grieperig of moet hoesten. Kom alleen als u gezond bent. 
Er wordt nagedacht over hoe we de Missen kunnen gaan streamen. Dat is helaas nog niet zo eenvoudig. 

 

Extra vieringen op werkdagen in deze crisistijd

Vanwege de crisissituatie die is ontstaan door de uitbraak van het Coronavirus is het helaas niet meer mogelijk op zaterdag en zondag met veel mensen de Mis te vieren. Kapelaan Koen zal privé de Mis vieren en ook bidden voor onze persoonlijke intenties.

Om u tegemoet te komen in de behoefte toch regelmatig de Mis te kunnen meevieren zullen in onze parochie extra Missen worden aangeboden op de volgende dagen;

- Maandag om 09.00 uur

- Vrijdag om 19.00 uur

In deze moeilijke tijd is gebed dringend nodig. Om u in de gelegenheid te stellen de Heer te zoeken en te aanbidden, zal er na elke Eucharistieviering een half uur Aanbidding zijn met uitstelling van het heilig Sacrament.

Op donderdag en vrijdag zal de kerk worden opengesteld van 18.00 uur tot 20.00 uur.

Kapelaan Koen wil u daarmee ook ruime gelegenheid geven tot het Sacrament van boete en verzoening.

Deze regeling geldt zolang er geen verdere beperkingen worden opgelegd. Wij houden u op de hoogte.

 

Tot slot wensen wij eenieder van harte sterkte toe; we  blijven met u in gebed verbonden!

Publieke Missen op zaterdagavond en zondag afgelast

Beste parochianen,

Het Corona virus zorgt voor een ongekende situatie in ons land. Het virus is voor velen levensgevaarlijk. Om verspreiding via de kerken te voorkomen hebben de bisschoppen van Nederland besloten om publieke vieringen op zaterdagavond op zondag af te gelasten. De normale Missen gaan dus op zaterdag niet door. 

Ik zal wel plaatsvervangend op de gebruikelijke tijden een privé Mis celebreren in de Antoniuskerk.  Enkele gelovigen kunnen daar gerust bij aanwezig zijn. Dit zijn wel Missen zonder koor, misdienaars en kosters.  Ik zal zo de Mis plaatsvervangend opdragen voor de noden van Kerk en wereld. 

Verder is het volgende nog belangrijk:

  • - De Missen door de week op woensdag en donderdag gaan gewoon door. 
  • - In de binnenstad wordt de Mis van 12 uur op maandag tot en met zaterdag in de Heikese kerk gehouden en niet in de kapel OLV ter Nood. 
  • - Het is mogelijk om Mis intenties aan te vragen. Ik zal immers wel gewoon Missen opdragen voor de intenties van de parochie. 
  • - De overige activiteiten in de parochie zoals vergaderingen, repetities en catechetische bijeenkomsten zijn opgeschort. 
  • - Later deze maand is er pas iets te zeggen over de Goede Week en Pasen. 

Laten we samen in gebed verbonden blijven in deze moeilijke tijd en laten we kijken waar we iets voor elkaar kunnen betekenen. 

Gods zegen!

Kapelaan Peter Koen

 

Hieronder volgt nog het woord van bemoediging van onze bisschop mgr. De Korte:

 

Broeders en zusters in Christus,

Wij leven in een onzekere tijd. Het coronavirus lijkt heel de samenleving tot stilstand te brengen. Veel burgers, ook veel gelovigen, zijn bezorgd. Ikzelf werd donderdag tijdens de Eucharistie in de Sint Jan geraakt en gesterkt door de prachtige woorden van de profeet Jeremia: Gezegend is hij die op de Heer vertrouwt en zich veilig weet bij hem. (Jeremia 17,7).

Op dit moment leeft er veel onzekerheid in ons hart. Hoeveel mensen zullen ziek worden? Hoeveel mensen zullen door het virus sterven? Hoeveel mensen zullen zich in deze weken van sociale onthouding extra eenzaam voelen? Wat betekent het virus voor de werkgelegenheid en bestaanszekerheid? Allemaal vragen waarop wij op dit moment geen antwoord krijgen. Gelukkig dan de mens die zich geborgen weet bij God.

Wij leven in de Veertigdagentijd. Wij mogen Jezus begeleiden op weg naar Jeruzalem. Opnieuw gedenken wij hoe de Heer zichzelf heeft weggeschonken. Volkomen beschikbaar voor zijn Vader en dienstbaar aan ons mensen. In alle nood klampte Jezus zich vast aan zijn Vader en bleef op Hem vertrouwen. Hij stierf met op zijn lippen de woorden: Vader, in uw handen beveel ik mijn Geest ( Lucas 23,46).

De Nederlandse bisschoppen hebben, om de verspreiding van het virus in te dammen, een moeilijk besluit genomen. Op zaterdagavond en op zondag worden in onze kerken tot minstens het einde van deze maand geen publieke liturgische vieringen meer gehouden. De eredienst aan God mag geen bron van besmetting van mensen worden.

Maar deze maatregel nodigt ons uit om op andere manieren onze verbondenheid met de Heer gestalte te geven. Priesters worden bijzonder uitgenodigd privé of met hun teamleden op zondag in besloten kring de Eucharistie te vieren. Wij tonen zo de kracht van het plaatsvervangend gebed en mogen ons zo met geheel de parochie in gebed verbonden weten. Parochianen kunnen thuis bidden of in onze open kerken en kapellen een kaars branden. Juist nu zullen veel gelovigen hun toevlucht willen zoeken bij de Maria, de moeder van onze Heer. Zo kunnen wij God vragen om met zijn Geest onze zorgen te bedwingen en ons tot mensen van vertrouwen en overgave te maken.

Laten wij heel bijzonder bidden voor de mensen die getroffen zijn door het virus. Maar ook voor alle artsen en verpleegkundigen die dag in dag uit hard werken om de nood van zieken te lenigen. In kracht van het gebed zijn wij allen, juist in deze dagen, geroepen om anderen van dienst te zijn, heel bijzonder zieken, ouderen en eenzamen. Juist nu zijn wij uitgenodigd om, met de woorden van paus Franciscus, gestalte te geven aan een cultuur van solidariteit en barmhartigheid. Hopelijk kunt u veel kwetsbare parochianen via telefoon of internet bijstaan. Laten wij elkaar nabij blijven, juist hen die er alleen voor staan . 

Ik hoop en bid dat u zich veilig mag weten bij de goede God. In Christus toont Hij zijn onvoorwaardelijke liefde en trouw. In gebed blijf ik bijzonder met u en geheel het bisdom verbonden.

 

+ Dr. Gerard de Korte

 

Bisschop van ’s-Hertogenbosch

 

 

Publieke Missen op zaterdagavond en zondag afgelast

Beste parochianen,

Het Corona virus zorgt voor een ongekende situatie in ons land. Het virus is voor velen levensgevaarlijk. Om verspreiding via de kerken te voorkomen hebben de bisschoppen van Nederland besloten om publieke vieringen op zaterdagavond op zondag af te gelasten. De normale Missen gaan dus op zaterdag niet door. 

Ik zal wel plaatsvervangend op de gebruikelijke tijden een privé Mis celebreren in de Antoniuskerk.  Enkele gelovigen kunnen daar gerust bij aanwezig zijn. Dit zijn wel Missen zonder koor, misdienaars en kosters.  Ik zal zo de Mis plaatsvervangend opdragen voor de noden van Kerk en wereld. 

Verder is het volgende nog belangrijk:

  • - De Missen door de week op woensdag en donderdag gaan gewoon door. 
  • - In de binnenstad wordt de Mis van 12 uur op maandag tot en met zaterdag in de Heikese kerk gehouden en niet in de kapel OLV ter Nood. 
  • - Het is mogelijk om Mis intenties aan te vragen. Ik zal immers wel gewoon Missen opdragen voor de intenties van de parochie. 
  • - De overige activiteiten in de parochie zoals vergaderingen, repetities en catechetische bijeenkomsten zijn opgeschort. 
  • - Later deze maand is er pas iets te zeggen over de Goede Week en Pasen. 

Laten we samen in gebed verbonden blijven in deze moeilijke tijd en laten we kijken waar we iets voor elkaar kunnen betekenen. 

Gods zegen!

Kapelaan Peter Koen

Missen tijdens Kerst

Schermafbeelding 2019 12 13 om 16.44.25

Avond van Barmhartigheid

DONDERDAG 19 DECEMBER OM 19.00 UUR

Zoals ieder jaar in de Adventstijd bieden wij onze parochianen de gelegenheid om zich geestelijk voor te bereiden op het Geboortefeest van Jezus, onze Heer en Verlosser.

Zoals indertijd de H. Jozef de stal heeft schoongeveegd voordat het Goddelijk Kind ter wereld kwam, zo kunnen ook wij ons hart laten zuiveren om Jezus in ons hart geboren te kunnen laten worden. Want ook in ons wil HIJ Mens worden!

Wij nodigen u daarom van harte uit voor de Avond van Barmhartigheid op donderdag 19 december. Wij zullen deze avond beginnen met lofprijzing, een overweging, en uitstelling van het Allerheiligst Sacrament.

Tijdens de Uitstelling bent u in de gelegenheid het Sacrament van Boete en Verzoening te ontvangen. Ook zal er een team klaar zitten voor u, indien u er behoefte aan heeft dat er voor uw persoonlijke noden gebeden wordt. 

We besluiten deze avond met een Eucharistieviering.

Van harte welkom op deze avond! 

Bedevaart naar Polen

voorkant flyer kopie

Volgend jaar willen we met parochianen van de parochie De Goede Herder en de Emmausparochie op bedevaart gaan naar Polen. In het spoor van paus Johannes-Paulus II bezoeken we allereerst zijn geboorteplaats Wadowice. Daarnaast bezoeken we de wereldberoemde zoutmijn van Wieliczka en vele mooie plekken in Krakau. Op de laatste dag in Polen bezoeken we de belangrijke bedevaartplaats Częstochowa. 

Er zijn twee informatie avonden gepland voor de bedevaart.

 

Op woensdag 23 oktober om 19.30 uur in de Antoniuskerk, Groenlostraat 1, Tilburg.

En op dinsdag 29 oktober om 19.30 uur in de Petrus en Pauluskerk, Vierwindenlaan 11, Tilburg.

 

Hier is een link naar de folder die gemaakt is door Pelikaan reizen. 

Oktober: Rozenkransmaand!

OKTOBER: ROZENKRANSMAAND

Gedurende de hele maand oktober bidden wij in onze parochie vóór de Avondmis, en op woensdag na de Mis van 09.00 uur het Rozenhoedje.

Het is een eenvoudig maar heel krachtig gebed waardoor in het verleden zelfs oorlogen konden worden voorkomen! In Fatima riep Maria de herderskinderen op om elke dag de Rozenkrans te bidden voor de vrede in de wereld. Portugal is gevrijwaard gebleven van de bezetting in de Tweede Wereldoorlog!

In de turbulente tijd waarin wij leven, bevelen wij dit gebed heel bijzonder aan, en hopen dat velen van u zullen meedoen!

Als u niet in de gelegenheid bent om in de kerk met ons mee te bidden, neem dan alstublieft thuis de Rozenkrans ter hand, en weet, dat u in gebed verenigd bent met medechristenen over de hele wereld!

Laat ons samen de goede strijd strijden voor Kerk en wereld!

Eerste Communie

Kort na de zomervakantie organiseert de Emmausparochie in de Reeshof een informatieavond over de Eerste Communie. Ouders van kinderen vanaf groep 4 zijn van harte welkom. Wilt u uw kind ook mee laten doen met de Eerste Heilige Communie in 2020? Kom dan naar de informatieavond:  13 september om 20.00 uur, Antoniuskerk, Groenlostraat 1 

Na afloop kunt u een aanmeldingsformulier meenemen. De aanmeldingen moeten binnen zijn vóór 1 november 2019. 

Heeft u nog vragen of wilt u meer informatie: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Gods Grootste Ge 561cb98d38aac

Vormsel

vormsel

Na de zomervakantie begint de Vormselvoorbereiding in de parochie.  We nodigen je met je ouders/verzorgers uit  voor de informatieavond. 

Het Vormsel maakt het Doopsel en de Eerste Communie compleet. Jaarlijks doen tienduizenden jongeren over heel de wereld hun Vormsel. Tijdens het Heilig Vormsel ontvang je de gave van de Heilige Geest, door een zalving op het voorhoofd. De Heilige Geest helpt om goede keuzes in het leven te maken en maakt het mogelijk God beter te leren kennen. 

Meer weten? Kom dan naar de informatieavond op vrijdag 6 september om 19.00 uur in het zaaltje van de Antoniuskerk  (Groenlostraat 1). We zullen dan graag al je vragen beantwoorden. 

Wilt u meer informatie over de aanmelding voor het Vormsel? Stuur dan een mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Hoogfeest Maria Tenhemelopneming

Fietstocht langs Mariakapellen in Tilburg

 

Op donderdag 15 augustus vieren we het feest van Maria Tenhemelopneming.

Op die dag organiseren we een fietstocht langs Mariakapellen in Tilburg.

We vertrekken vanaf de kerk in de Groenlostraat om 10.30 uur.

 

We fietsen langs de volgende kapellen:

- Delmerweg (In de buurt van de Universiteit)

- OLV ter Nood op het kapelhof (Centrum) Er is gelegenheid het Rozenhoedje mee te bidden om 11.30u

- Ringbaan Zuid/hoek Kruisvaardersstraat

- Ringbaan Zuid/hoek Prof. v. Buchemlaan

Lunchpauze: We gaan genieten van een zelf meegebrachte lunch in het nabijgelegen Leypark; daarna fietsen we door naar de

-  Hasseltse kapel.

 

Aansluitend fietsen we weer terug naar de kerk.

 

Om 19.00 uur vieren wij het Hoogfeest met een plechtige Eucharistieviering m.m.v. de Emmauszangers.

U bent van harte uitgenodigd!

 

 

 

Zomertijd / Vakantietijd

Tijdens de zomervakantie draait ook in de parochie alles op een lager pitje, zodat ook de vrijwilligers tot rust kunnen komen.
In de vieringen op zondag zal er dan geen koor zijn, maar samenzang. De Schola zingt wel op de eerste zondag van de maand.
Alle vieringen, ook door de week, gaan gewoon volgens rooster door. Bij afwezigheid van kapelaan Koen is gezorgd voor waarneming.
De kinderclub en de jongensclub gaan ook met vakantie; na half augustus, als de scholen weer beginnen, wordt alles weer stilaan opgestart.
Voor wat betreft de bereikbaarheid van de parochie vragen we om uw begrip, mocht het voorkomen dat u op de gebruikelijke dagen niemand aan de lijn krijgt: ook de vrijwilligers op het secretariaat gunnen we hun vakantie! U kunt altijd een boodschap inspreken op de voicemail. Geef daarbij duidelijk uw naam en telefoonnummer door als u wilt worden teruggebeld. U kunt desgewenst ook een e-mail sturen naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.
Wij wensen u allen een mooie en gezegende zomertijd toe!

Emmauspodium 12 juni

Op 12 juni aanstaande zal de imker Berry Jansen uit de Reeshof een presentatie verzorgen met betrekking tot het bijenvolk en alles wat daarmee te maken heeft. Hij zal ook het nodige materiaal meebrengen ter verduidelijking van het onderwerp waaronder een filmpje. Een zeer actueel onderwerp dus, en het belooft daarom een zeer interessante avond te worden!
Aan het eind van de avond bent u nog in de gelegenheid om heerlijke honing te kopen!

De presentatie vindt plaats in de ontmoetingsruimte van onze kerk, Groenlostraat 1.
Aanvang: 20.00 uur. Inloop vanaf 19.30 uur met koffie en thee.
Van harte welkom!

JUNI, TOEGEWIJD AAN HET H. HART VAN JEZUS

In de maand juni zullen er vóór de avondvieringen en op woensdagen na de Mis van 09.00 uur korte meditaties gehouden worden over het Heilig Hart van Jezus.

Er is geen symbool dat zo tot de verbeelding spreekt als het hart. Overal komen we het tegen. Er is geen hart dat zo vol van liefde was, als het hart van Jezus. In alles deelde Hij ons mens-zijn, maar toch was Hij ook Zoon van God. Zijn goddelijke liefde stroomde door zijn menselijk hart. Toch kennen velen deze liefde niet omdat ze Jezus niet kennen.

Daarom willen wij Hem eerherstel brengen en getuigen van zijn goedheid, opdat meer mensen tot geloof komen. Boekjes met de teksten vindt u vanaf 1 juni achterin de kerk. Bidt u met ons mee?

Het Hoogfeest van het H. Hart zal dit jaar zijn op vrijdag 28 juni.

EMMAUSPODIUM 8 MEI

Woensdag 8 mei is er weer een podiumavond in onze parochie!

Deze keer geven we het podium aan onze parochiaan Juliette van den Berg.

Het thema is: 

De ontwikkeling van geneesmiddelen:
Van idee tot werkzaam medicijn

Juliette van den Berg is als onderzoeker werkzaam bij een groot ziekenhuis in het zuiden van het land. Zij zal deze avond spreken over haar werk en de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen bij de behandeling van kanker. Wilt u meer weten, kom dan 8 mei naar de podiumavond. Het begint om 20.00 uur. De koffie en thee staan voor u klaar!

PROGRAMMA GOEDE WEEK EN PASEN

BELEEF HET MEE

In de Goede Week!

Zaterdag 13 april

10.00u of 12.00u: Palmpaas maken voor kinderen die zelfstandig kunnen werken.
18.30u: Vooravondmis Palmzondag met palmwijding en Lijdensverhaal

Zondag 14 april: Palmzondag
09.45u: Processie, begint buiten bij het parkje
10.00u: Gezinsmis met de Antoontjes
12.00u: Spaanse Mis

Maandag 15 april
19.00u: Avond van Barmhartigheid met biechtgelegenheid

Woensdag 17 april
09.00u: Eucharistieviering
19.00u: Chrismaviering, St. Jan, Den Bosch
(Vervoer onderling regelen)

Donderdag 18 april: Witte Donderdag
19.00u: Eucharistieviering met Schola,
aansluitend: Aanbidding tot 21.00u
21.00u: Fruitmandjes maken voor de zieken. U mag fruit en lekkers meebrengen!

Vrijdag 19 april: Goede Vrijdag
15.00u: Kruisweg naar het Reeshofpark.
15.00u: Kruisweg in de kerk voor mensen die minder goed ter been zijn
19.00u: Herdenking van het Lijden en Sterven des Heren, en Kruisverering. U mag bloermen meebrengen!

Zaterdag 20 april: Stille Zaterdag

21.00u: Plechtige Paaswake m.m.v. de Emmauszangers

Zondag 21 april: Hoogfeest van Pasen
10.00u: Gezinsmis met de Antoontjes
14.00u: Filippijnse Mis

Maandag 22 april: Tweede Paasdag
10.00u: Eucharistieviering met samenzang

Avond van Barmhartigheid


                                  Op maandag 15 april is er van 19.00u tot 21.00u een Avond van Barmhartigheid.

                          Tijdens deze avond bidden we samen, en zingen we samen onder begeleiding van Lars Gerfen.                                                               Er is een getuigenis, Aanbidding van het Allerheiligst Sacrament,                                                                                                          en biechtgelegenheid.                                                                                                                         U bent van harte uitgenodigd om aan deze avond deel te nemen!

EMMAUSPODIUM 13 MAART

Van harte nodigen wij u uit voor het

EMMAUSPODIUM

op woensdag 13 maart.

 

Rene Urrutia zal spreken over de heilige bisschop Oscar Romero

Deze sociaal bewogen bisschop werd in 1980 tijdens het vieren van de H. Mis doodgeschoten.

De avond zal zoals gebruikelijk plaatsvinden in de ontmoetingsruimte van onze kerk, Groenlostraat 1.

Aanvang 20.00 uur.

Wij verwelkomen u graag met een kopje koffie of thee vanaf 19.45 uur.

De toegang is gratis!

Bezinningsdag 23 maart

Graag nodigen wij u uit voor onze

 

BEZINNINGSDAG

 

ter voorbereiding op Pasen,

op zaterdag 23 maart

 

Het onderwerp van deze dag: De Kruisweg van onze Heer Jezus Christus.

U bent vanaf 10.00u van harte welkom in onze Antoniuskerk, Groenlostraat 1.

 

Programma:

10.00 uur: Ontvangst met koffie/thee

10.30 uur: Deel 1 Kruiswegoverwegingen

12.00 uur: Lunch (lunchpakket meebrengen)

13.00 uur: Pauze

14.00 uur: Deel 2 Kruiswegoverwegingen

15.30 uur: koffie/thee

16.00 uur: Creatief moment

17.00 uur: Avondeten

18.30 uur: Rozenkransgebed (biechtgelegenheid)

19.00 uur: Eucharistieviering

 

Er is ook ruimte voor persoonlijke ontmoeting en gesprek

Kosten voor deelname: € 7,50 pp

Aanmelden bij Anne-Marie Maenhout of Casparina Somers,

of per mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Pagina 1 van 2